Kontakt

Styrelse
Styrelsen för Uppsala Riksteaterförening valdes på årsmötet 15 mars 2017. Om du vill fråga eller föreslå någonting når du oss enklast per e-post till uppsala.tf@riksteatern.se.

Nina Engström (ordförande)
Pablo Osario (vice ordförande)
Lisa Ekbom (kassör)
Fredrik Mattsson (sekreterare)
Maria Björk
Mia Peterson
Patrik Lööw
Canilla Enskär

Valberedning (sammankallande):
Moa Johansson

adress:
Uppsala riksteaterförening