Kontakt

Styrelse
Styrelsen för Uppsala Riksteaterförening för 2018 finner du nedan. Du når oss enklast per e-post: uppsala.tf@riksteatern.se

  • Fredrik Mattsson, ordförande
  • Lisa Ekbom, kassör
  • Nanna Castillo, sekreterare
  • Canilla Enskär, ledamot
  • Madeleine Macdonald, ledamot
  • Mia Peterson, suppleant

Valberedning (sammankallande): Nina Engström

Epost:

uppsala.tf[snabel-a]riksteatern.se

adress:

Uppsala riksteaterförening, c/o Fredrik Mattsson, Fältvägen 13, 756 46 Uppsala