Om föreningen

Uppsala Riksteaterförening är en del av folkrörelsen Riksteatern. Det innebär att vi är en lokal arrangör av gästspelande scenkonstproduktioner.

Vårt mål är att främja och stimulera kulturlivet i kommunen samt att bidra till att öka intresset för scenkonst. Uppsala Riksteaterförening vill erbjuda ett varierat utbud med kvalitet av såväl teater samt annan scenkonst.

För att stärka scenkonstutbudet samarbetar vi med andra arrangörer. Detta sker oftast med Reginateatern i Uppsala, där de flesta föreställningarna visas. Men vi samarrangerar också föreställningar tillsammans med t. ex. Uppsala stadsteater, Gottsunda Dans & Teater, Grand och Uppsala Konsert och Kongress. Är du kanske arrangör i eller runt Uppsala och har lust att samarbeta med oss? Kanske håller du på med att arrangera någon slags scenkonst utöver teater? Kanske känner du till en spännande lokal som lämpar sig för teater? Hör gärna av dig!

Historia

Uppsala Riksteaterförening bildades 1933 under namnet Teaterfrämjandet i Uppsala. 1982 förklarades föreningen vilande. 1990 nystartades föreningen under namnet Uppsala Teaterförening. 1998 ändrades namnet till Uppsala Riksteaterförening.